Skip to the content

PRESS RELEASE - KAMIC Group förvärvar Eltecno i Vellinge, helhetsleverantör av lösningar inom kapslad elteknik

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Eltecno i Vellinge AB och dess systerbolag Electro Inpower AB. Säljare är Håkan Nilsson och Magnus Fritiofsson.

Eltecno i Vellinge AB (Eltecno) designar, konstruerar och tillverkar tekniska lösningar inom kapslad elteknik, såsom elcentraler, lägenhetscentraler, markskåp och LSP-ställverk. Eltecno står därmed för hela processen från idékoncept till slutlig, kundanpassad produkt och bolaget levererar sina lösningar i såväl mindre projekt som i stora, komplexa projekt för exempelvis sjukhus och köpcentrum.

Eltecno grundades 1993 av Håkan Nilsson och Magnus Fritiofsson. Electro Inpower förvärvades 2012 och säljer elektriska komponenter till såväl Eltecno som externa kunder. Både Håkan och Magnus är alltjämt aktiva i bolagen, Håkan som VD och Magnus som Key Account Manager. Tillsammans har bolagen cirka 60 anställda och en årlig försäljning på cirka 80 Mkr. Bolagen opererar från Vellinge, strax söder om Malmö.

”Efter ett antal förvärv inom kapslad elteknik i Norge är vi mycket nöjda över att nu få ett rejält fotfäste inom detta spännande område också i Sverige. Eltecnos historia är präglad av innovationer och smarta lösningar som har mottagits mycket väl av kunderna, som ofta är större elinstallatörer och byggföretag, och Eltecno har därigenom byggt upp ett starkt renommé bland dessa aktörer. Vi ser fram mot att som ägare kunna bidra till Eltecnos fortsatta utveckling och tillväxt,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.

Den tidigare delägaren och verkställande direktören för Eltecno och Electro Inpower, Håkan Nilsson, kommer fortsätta att leda bolagen som blir en del av KAMIC Groups affärsområde Installation. Håkan kommenterar: ”Det känns mycket bra att komma in i KAMIC-familjen och få tillgång till strukturell support och den samlade kunskap och de kontakter som finns inom gruppen. Med detta i ryggen känns det mycket inspirerande att få arbeta för att Eltecno och Electro Inpower ska bli ännu bättre för våra kunder, leverantörer och anställda.”

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@kamicgroup.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef, KAMIC Group
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@kamicgroup.com

Håkan Nilsson, grundare, tidigare delägare och verkställande direktör, Eltecno och Electro Inpower
+46 (0)40 619 96 02, hakan.nilsson@eltecno.se

 

KAMIC Group (www.kamicgroup.com) är en företagsgrupp med cirka 40 bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Vårt gemensamma mål är att vara en framstående leverantör av tekniska produkter och tjänster inom utvalda produkt- och marknadsnischer. Tillsammans är vi cirka 900 anställda i 13 länder i Nordeuropa, Asien och Nordamerika och har en årlig omsättning på cirka 2,2 miljarder SEK. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer och byggföretag.